INFORMACJA

o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy dane osobowe Twoje i Twojego dziecka. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

 1. Administrator danych osobowych

Daniel Wojniak "KajakKAJAK" Wypożyczalnia kajaków, ul. Racibora, nr 1, lok. 3, 76-100 Sławno

 - jest Administratorem danych osobowych Twoich, ewentualnie Twojego dziecka.

 1. Inspektor Ochrony Danych

Nie wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, a w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się kontaktować z nami przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , telefonicznie na nr telefonu: 604911305; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III.        Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy dane osobowe Twoje i Twojego dziecka

 • w celu przygotowania umowy lub dokumentu sprzedaży (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w związku z wykonaną usługą i obowiązkiem dokumentowania sprzedaży na podstawie Ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej Dz.U.2017.1918 t.j. z dnia 2017.10.16 (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO);
 • w celu publikacji na stronach internetowych, w portalu Facebook, w mediach społecznościowych, materiałach promocyjnych związanych z działalnością firmy na podstawie Twojej zgody w zgodzie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. 2016r. poz. 666 ze zm.) (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO[1]);
 • w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych – m. in. dokumentowanie prowadzenia działalności (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 

 1. Odbiorcy danych

Dane osobowe możemy udostępniać podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, procesorom (firmom przetwarzającym dane na nasze zlecenie, np. firmom hostingowym) i jeżeli była wyrażona stosowna zgoda firmom Facebook i Google.

 

Facebook jako podmiot mający siedzibę poza granicami UE nie podlega pod rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 2016 r. 119, s. 1) – dalej RODO. W związku z tym nie mają oni obowiązku stosowania postanowień tego rozporządzenia.

Google jako podmiot mający siedzibę poza granicami UE nie podlega pod rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 2016 r. 119, s. 1) – dalej RODO. W związku z tym nie mają oni obowiązku stosowania postanowień tego rozporządzenia.

 

 1. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy danych osobowych Twoich i Twojego dziecka poza teren UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wyjątek stanowią aplikacja Facebook i aplikacje firmy Google, których serwery znajdują się w USA.

 1. Okres przechowywania danych

Dokumentację przechowujemy przez okres niezbędny dla spełnienia przepisów prawa a następnie zgodnie z odpowiednią kategorią archiwizacji po ustaniu podstawowego celu przetwarzania.

VII.      Twoje prawa:

Przysługuje Ci:

 1. a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
 3. c) prawo do usunięcia danych.

Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.

 1. d) ograniczenia przetwarzania danych

Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

 1. e) prawo do przenoszenia danych:

Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format ".csv" dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłaś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi

 1. f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego

 1. g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie wykorzystując dane z pkt. I i II. Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

VIII.     Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Ciebie danych jest wymagane ze względu na konieczność realizacji przepisów prawa lub podpisanie umowy.

Niepodanie danych uniemożliwi nam świadczenie usług i realizację umowy.

 

 

 

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1)